Het Actorenregister

Net als iedere andere organisatie is de overheid aan verandering onderhevig. Kleine en grote reorganisaties hebben in de afgelopen decennia geleid tot vele naamswijzigingen en taakveranderingen.

Deze institutionele basisinformatie wordt in het Actorenregister bijeengebracht zowel voor de centrale - als voor de decentrale overheid. Onder centrale overheid worden verstaan: het Rijk en zbo's. Op basis van de Staatsalmanakken en Instellingsbesluiten wordt informatie verzameld en verwerkt over de organisatiestructuur en taakopvolging door de jaren heen.

Vanuit de decentrale overheid kunnen er actoren en archiefvormers van bijvoorbeeld provinciale en gemeentelijke overheden worden toegevoegd aan het Actorenregister. Op dit moment is het Noord-Hollands Archief het eerste Regionaal Historische Centrum waarvan de gegevens zijn opgenomen in het Actorenregister. De komende periode zal het Actorenregister verder worden uitgebreid met informatie van nog meer provinciale en gemeentelijke overheden.
 

Open Data

Het Actorenregister bevat Open Data. Deze kan op twee manieren opgehaald worden.
Individuele records kunnen via de optie EAC-export geëxporteerd worden. Deze optie is te vinden aan de rechterbovenzijde van elk record. Hiermee wordt een XML export gemaakt van een individueel record in het EAC-CPF format.

Alle records kunnen geharvest worden via OAI-PMH:
      https://actorenregister.nationaalarchief.nl/oai-pmh

Het <metadataformat> EAC-CPF is te achterhalen via de call:
      https://actorenregister.nationaalarchief.nl/oai-pmh?verb=ListMetadataFormats

Met behulp van deze prefix kunnen de individuele records aangeroepen worden:
      https://actorenregister.nationaalarchief.nl/oai-pmh?verb=ListRecords&metadataPrefix=eac-cpf

De records komen er als XML uit, per keer met 100 stuks. Elke output eindigt met een resumption token waarmee de volgende 100 records opgevraagd kunnen worden. Die vervolg-call ziet er als volgt uit:
      https://actorenregister.nationaalarchief.nl/oai-pmh?verb=ListRecords&resumptionToken=[resumptionToken]

Records uit specifieke organisaties kunnen ook apart via de OAI-PMH aangeroepen worden:
      https://actorenregister.nationaalarchief.nl/oai-pmh?verb=ListRecords&set=agencycode:NL-HaNA&metadataPrefix=eac-cpf

Op dit moment zitten de gegevens van (set=agencycode:) het Nationaal Archief NL-HaNA, het Noord-Hollands Archief Nl-HlmNHA en Doc-Direkt Nl-HaDD in de database.
De gegevens uit het Actorenregister zijn beschikbaar met een CC0 waiver.
 

Responsible disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in het actorenregister? Laat het ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt, zodat we uw melding kunnen onderzoeken en zo nodig maatregelen kunnen treffen. Meld een zwakke plek.