Identiteit
Familienaam
Familie Barnaart te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1807
Einddatum
1866
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De familie Barnaart was van oorsprong een Westvlaamse familie uit Menen. Willem Barnaart was één van de oudste leden van deze familie. Hij vestigde zich vòòr mei 1626 al in Haarlem als kistenmaker. Zijn nakomelingen waren werkzaam als lintwerkers, fabrikanten en handelaars in manufacturen. Willem Philip Barnaart had echter andere ambities. Willem Philip Barnaart (1781-1851), zoon van Willem Philip Barnaart (1755-1781) en Cornelia Reessen, was in 1804 in Haarlem gehuwd met Elisabeth Cornelia Hillegonda Teding van Berkhout (1783-1814). Hij had een aanzienlijk vermogen tot zijn beschikking. Zo was hij eigenaar van verschillende huizen in de omgeving van de Ridderstraat en Nieuwe Gracht. In 1804/1807 liet hij een huis aan de Nieuwe Gracht 7 bouwen, dat tussen 1880-1940 heeft gediend als ambtswoning van de opeenvolgende commissarissen van de koningin in Noord-Holland. Ook bezat Barnaart vele landerijen en opstallen buiten Haarlem, zoals 'Het Klooster' tegenover de Kleverlaan en de hofstede 'Het Huis ter Spijt'. In 1807 kocht hij 'Het Huis te Vogelenzang' en de aangrenzende lustplaats 'Teijlingerbosch'. Barnaart werd in 1817 verheven tot jonkheer. Jhr. Willem Philip Barnaart bekleedde tal van functies, waaronder: directeur Holl. Maatschappij van Wetenschappen, 1804; lid Haarlemse vroedschap, 1808, 1811; burgemeester van Haarlem, 1811-1813, 1816; lid Provinciale Staten, 1814; eigenaar heerlijkheid Bergen, 1815; lid Gedeputeerde Staten, 1819; eigenaar heerlijkheid Zandvoort, 1824; lid van de Staten van Holland, 1827, 1831; majoor met personele rang van kolonel Schutterij Haarlem, 1828-1831; lid Ridderschap van Holland, 1829; kolonel commandant 3e afd. mobiele Noord-Hollandse Schutterij, 1831; lid en erelid vrijmetselaarsloge Vicit Vim Virtus, ontslag in 1831; lid commissie drooglegging van het Haarlemmermeer, 1837; president Holl. Maatschappij van Wetenschappen, 1838-1851 en lid van de Haarlemse Rederijkerskamer Lourens Janszoon Coster, 1849.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dc44f521-260f-4f33-814e-da5f2e884c95