Identiteit
Familienaam
Familie Van (den) Boetzelaer
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1316
Einddatum
1952
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 26 Familie Des Tombe
Het Utrechts Archief 32 Familie Van Boetzelaer
Het Utrechts Archief 32-2 Familie van boetzelaer, aanvulling
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/01662904-056a-4b8d-84ad-a7073ae61e05