Identiteit
Familienaam
Familie Van Rijckevorsel
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1341
Einddatum
1969
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Het Utrechts Archief 87 Familie Van Rijckevorsel
Het Utrechts Archief 87-1 Familie Van Rijckevorsel, aanvulling
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/40eff6f4-19af-4c5a-b5e8-61a877ef4e59