Overzicht relaties

Aalsmeers Comité voor steunverlening te Aalsmeer

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Aalsmeerder Comité tot hulpverlening aan de noodlijdende kinderen in Oostenrijk en Hongarije
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1919
Einddatum
1927
Plaatsen
Aalsmeer
Geschiedenis

Het Aalsmeers Comité voor steunverlening is opgericht op 13 november 1919 als Aalsmeerder Comité tot hulpverlening aan de noodlijdende kinderen in Oostenrijk en Hongarije. Het comité bestond uit burgers van verschillende godsdienstige richtingen die zich bezighielden met het inzamelen van geld ten bate van genoemde kinderen. De burgemeester van Aalsmeer, J. Kastelein, trad op als voorzitter van het comité. In een vergadering van 20 december 1919 werd besloten het comité niet te ontbinden, zodat het bij mogelijke latere noodzakelijkheid niet nodig zou zijn een nieuw comité op te richten. In december 1923 kwam het comité alweer in actie, dit keer voor de noodlijdenden in Duitsland. Voorts werd nog geld ingezameld voor de slachtoffers van de stormramp in het oosten van Nederland op 10 augustus 1925, voor de in 1926 door aardbevingen (Padang-ramp) geteisterde bevolking van Nederlands Indië en voor de in 1926 noodlijdende bevolking in de veengebieden van Drenthe.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3c44012e-cadc-4b09-ba10-1e8b9bd63d1c