Overzicht relaties

Aalsmeerse Tuinbouw Patroonsvereniging te Aalsmeer

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1919
Einddatum
ca. 1987
Plaatsen
Aalsmeer
Geschiedenis

De Aalsmeerse Tuinbouw Patroonsvereniging is opgericht in 1919 met als doelstelling de belangen van de werkgevers te behartigen en door middel van een overlegorgaan een goede verhouding met de werknemers in stand te houden. Daarnaast waren een goed overleg en afspraken tussen werkgevers onderling van belang. Het was een werkgeversvereniging voor leden die zelfstandig hun bedrijf uitoefenden in de tuinbouw en ten minste een arbeider in dienst hadden. Het bestuur bestond uit de vertegenwoordigers van vier groepen van tuinbouw: potbloemcultuur, boomkwekerij, rozencultuur en overige snijbloemcultuur. Voor de vereniging was het belangrijk dat de leden informatie over hun werknemers deelden. In de jaren 1946 tot 1949 hadden zij zich voor het eerst aangesloten bij de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Aalsmeer, deze samenwerking is in 1950 opnieuw voortgezet. Het is onbekend wanneer de vereniging is opgeheven, daar de archiefbescheiden slechts tot 1987 aanwezig zijn. Wel is het bekend dat op 22 mei 1991 de Hollandse Maatschappij van Landbouw en de Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LTB) besluiten tot oprichting van een gezamenlijke Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO).

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e795bc6c-0c9a-4c5f-b5a6-d53b2839d382