Overzicht relaties

Abdij van Egmond

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 0950
Einddatum
1572
Plaatsen
Egmond-Binnen
Geschiedenis

Rond 925 stichtte graaf Dirk I in Egmond een klooster voor nonnen. Zijn zoon Dirk II verving omstreeks 950 dit klooster door een Benedictijner mannenklooster. In de eerste eeuwen van haar bestaan was de band tussen de abdij en de graven van Holland zeer hecht. De graven stelden de abten aan. Vele grafelijke oorkonden werden in de abdij geschreven en bewaard. In de 12e eeuw werd de abdij opgedragen aan de paus, maar de graven behielden de voogdij over de abdij en stelden hiertoe voogden aan. De opeenvolgende graven deden rijke schenkingen aan de abdij (onder andere in de vorm van landerijen). Er was een scriptorium waar handschriften werden gekopieerd. Daarnaast vond geschiedschrijving plaats in de vorm van annalen, kronieken en heiligenlevens. De abdij groeide uit tot een belangrijk religieus en cultureel centrum in Holland. Later verplaatste het machtscentrum zich meer naar het zuiden en werd de Abdij van Egmond minder belangrijk. In 1561 werd de abdij ingelijfd bij het R.-K. Bisdom Haarlem. Bij het einde van de abdij in 1572 werden de daar aanwezige archieven veilig gesteld, geconfisqueerd door de gewestelijke overheid. Ze kwamen terecht bij het archief van de Staten van Holland. In 1573 werd de abdij door de Geuzen verwoest.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dee10a5c-f7f8-4a61-b2d3-c0fc3ae0e30b