Overzicht relaties

Administratiekantoor der Nederlands-Hervormde Kerk in Noord-...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1965
Einddatum
1982
Plaatsen
Alkmaar
Geschiedenis

In verband met de toezichthoudende taak van de diverse commissies en bureaus van de Nederlands-Hervormde Kerk in Noord-Holland te Alkmaar op plaatselijke kerken en kerkelijke instellingen werd regelmatig contact onderhouden met plaatselijke functionarissen. Hierbij bleek dat deze personen, veelal vrijwilligers, behoefte hadden aan advies en steun op het financieel-administratieve vlak. Na enig overleg werd hiertoe het Administratiekantoor der Nederlands-Hervormde Kerk in Noord-Holland opgericht dat ten doel had tegen een zo gering mogelijke vergoeding de administratie van kerken en kerkelijke instellingen in Noord-Holland te voeren en/of de jaarstukken te vervaardigen. Teneinde de basis zo breed mogelijk te maken werd besloten ook te werven onder andere dan Hervormde kerken en instellingen in Noord-Holland. Na een aanvankelijk hoopvolle start werd in de loop van de jaren 70 duidelijk dat het kantoor nooit uit de rode cijfers zou komen en daardoor nooit zelfstandig zou kunnen draaien, hetgeen vanaf het begin wel de bedoeling was geweest. Het experiment werd dan ook als mislukt beschouwd en het kantoor werd in 1982 geliquideerd.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dcc75cba-d9ea-4a76-a31e-92987fc2e2b5