Overzicht relaties

Adviescollege dialooggroep Slavernijverleden

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2020-07-21
Einddatum
2021-07-01
Functies en activiteiten

Het adviescollege had tot taak het organiseren van een dialoog over het slavernijverleden en het opstellen van een rapport met bevindingen van de dialoog. De dialoog gaat over de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse samenleving en is gericht op een bredere erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden

Mandaten/Gezagsbronnen

Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-38358.html

Structuur

Het Adviescollege bestond uit de volgende leden:

D.H. Oudshoorn-Tinga, voorzitter
E. Davids
L.Y. Gonçalves-Ho Kang You
J.L. Kool-Blokland
G. de Randamie
R.R. Severina
F.M. d.l.S. Goedgedrag, voorzitter tot januari 2021.

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020-07-21 tot 2021-07-01 Instellend ministerie
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fac9e495-a767-411c-8a8e-2fcb1de9b0fc
Bronnen

Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-38358.html

Rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z12377&did=2021D26626