Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Adviescommissie heeft tot taak de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid voor de geneesmiddelen te adviseren met betrekking tot de behandeling van gegevens inzake bijwerkingen van geneesmiddelen, in het bijzonder terzake van diens volgende werkzaamheden:<p>het beoordelen en het interpreteren van gegevens, besloten in hem door geneeskundigen gedane meldingen van bij patiƫnten vermoede of geconstateerde bijwerkingen, waaronder begrepen de mate van waarschijnlijkheid van een causaal verband tussen een gemelde bijwerking en het betreffende middel;</p><p>het doen van verzoeken aan geneeskundigen om opgave van gegevens inzake door hen bij patiƫnten vermoede of geconstateerde bijwerkingen van geneesmiddelen en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijwerkingen van geneesmiddelen aan: geneeskundigen en apothekers, het College ter beoordeling van geneesmiddelen, de betrokken fabrikant of importeur, de Centrale Medisch Farmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad, andere belanghebbenden;</p><p>het verrichten van onderzoek naar de wijze van ontstaan en de menigvuldigheid van het voorkomen van ziekten door een geneesmiddel;</p><p>het nemen van maatregelen ter voorkoming van door geneesmiddelen veroorzaakte ziekteverschijnselen en ziekten.</p>

Structuur

<p>Instelling per 30 november 1982</p><p>Instellingsregeling vervallen per 28 augustus 2004 </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS) 1995 tot 2004
Inspectie voor de Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2244b942-8e79-40df-a565-15b17799bd07