Overzicht relaties

Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1984
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Commissie heeft tot taak in bijzondere gevallen desgevraagd of uit eigen beweging Onze Minister te adviseren over een afwijking van het bepaalde in de Uitkeringswet Indische geïnterneerden.</p><p>Aan de Commissie zullen tevens ter onderzoek en advisering worden voorgelegd gevallen, waarin onduidelijkheid bestaat over de gegevens, vereist ingevolge de Uitkeringswet Indische geïnterneerden met het oog op een beslissing inzake toekenning van een uitkering.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1981 tot 1984
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/637e85c0-76d2-45fb-b3a4-f3f255bab260