Overzicht relaties

Adviescommissie van het Waarborginstituut voor de Tuinbouw i...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Adviescommissie van het Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Noord-Holland voor het gebied Kennemerland
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1954
Einddatum
ca. 1970
Plaatsen
Heemskerk
Geschiedenis

Het Waarborginstituut voor de Tuinbouw in Noord-Holland te Haarlem is opgericht in 1954 met het doel de verbetering van de tuinbouw. De stichting wilde het doel bereiken door zich borg te stellen tot zekerheid van geldleningen verstrekt aan tuinders. De Adviescommissie voor het gebied Kennemerland, omvattende de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Assendelft was gevestigd te Heemskerk en bracht advies uit op door tuinders ingediende borgstellingsaanvragen. Het Waarborginstituut beschikte niet over een vermogen om eventuele verliezen op te vangen. De provincie, gemeenten en veilingverenigingen participeerde namelijk elk in de eventuele verliezen die het Waarborginstituut uit hoofde van verleende borgstellingen zou lijden. Het Waarborginstituut verleende voorzover nodig aanvullende borgstellingen op die van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Het Borgstellingsfonds stelde zich borg voor de betaling van rente en aflossingen op door de banken aan agrariƫrs verstrekte geldleningen. De garantieverlening bleef beperkt tot 50% van het te investeren bedrag.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8b88bccf-442d-41a7-8259-18c8d5e8ea7e