Overzicht relaties

Adviescommissie voor de Herbouw in de overstroomde gedeelten...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Adviescommissie voor Bouwontwerpen en Uitbreidingsplannen in Noord-Holland te Amsterdam
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1916
Einddatum
1917
Plaatsen
Amsterdam
Geschiedenis

De Adviescommissie voor de Herbouw van de overstroomde gedeelten van Noord-Holland werd in 1916 opgericht door de heer A. Keppler, directeur van de Woningdienst van de gemeente Amsterdam, en een aantal andere deskundigen. In 1914 en 1915 had Keppler incidenteel op verzoek van collega's al eens adviezen verstrekt over esthetische aspecten van bouwontwerpen. De Adviescommissie voor de Herbouw van de overstroomde gedeelten van Noord-Holland was geen lang leven beschoren. In de praktijk heeft de commissie wel het een en ander weten te verrichten. Met enige trots vermelden latere geschriften dat de belangwekkende resultaten van de bemoeienis van de commissie onder meer op het eiland Marken nog steeds te bewonderen waren. Blijkbaar vond men het verstrekken van adviezen van belang, aangezien de commissieleden in 1918 besloten om de tijdelijke commissie om te zetten in een meer permanente instelling met de naam Adviescommissie voor Bouwontwerpen en Uitbreidingsplannen in Noord-Holland (Adviescommissie der Noord-Hollandse Gemeenten voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen). Deze adviescommissie stelde zich ten doel om op verzoek van de Colleges van Burgemeester en Wethouders in Noord-Holland adviezen te verstrekken betreffende "de handhaving of de bevordering van de schoonheid van stad en land". Dit kon betrekking hebben op individuele bouwontwerpen, maar ook op uitbreidingsplannen.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dbc7bfc0-af71-49b2-820a-9a2baf970993