Overzicht relaties

Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Aardrijkskunde ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Aardrijkskunde (ACLO-A) in oprichting
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
2004
Geschiedenis

De Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Aardrijkskunde (ACLO-A) werd formeel ingesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 27 april 1977, kenmerk DI/VG/2590 (Staatscourant 28 april 1977 nr. 82). De eerste plenaire vergadering van de ACLO-A vond plaats op 27 juni 1979. Doelstelling van de ACLO-A was advisering aan de Bestuursraad van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) respectievelijk aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen over de leerplanontwikkeling op het vakgebied aardrijkskunde. Wegens problemen rond de door de minister voorgestelde faciliteitenregeling voor de leden van de adviescommissie is de ACLO-A nooit een officiële commissie geworden, maar steeds 'in oprichting' gebleven en als zodanig werkzaam geweest. Bij de OCW-intrekkingsregeling 2004, dat is de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2004, kenmerk WJZ/2004/57142(8153) (Staatscourant 22 december 2004 nr. 247) is een formeel eind gekomen aan het inmiddels geheel papieren bestaan van de ACLO-A.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/61784e16-24a7-4e6e-b644-a69e4c16ec8d