Overzicht relaties

Adviescommissie voor Doelmatigheidsbevordering in de Rijksdi...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ADR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1978
Functies en activiteiten

Het op diens verzoek, of uit eigen beweging, uitbrengen van advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over vraagstukken betreffende de doelmatigheidsbevordering in de rijksdienst;

Het aan het oordeel van de minister van Binnenlandse Zaken voorleggen van vraagstukken betreffende de hoofdlijnen van het beleid inzake doelmatigheidsbevordering in de rijksdienst, welke naar de mening van de commissie voor gezamenlijke behandeling door de minister-president, de minister van Financiƫn en de minister van Binnenlandse Zaken in aanmerking komen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1971 tot 1978
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/67c72b4b-636f-4991-b63c-9d10bd4a2b09