Overzicht relaties

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ACV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Minister van Justitie van advies dienen omtrent de toepassing van het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet (1965).</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40).</p><p>In 2000 i.v.m. wettelijke taakuitbreiding opgeheven en opnieuw vastgesteld bij de Vreemdelingenwet 2000.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (Justitie, BZK, V&J) 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4b30ac25-1894-4038-91bd-fb088a357c35