Overzicht relaties

Adviescommissie Voorlichting Rampen (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Advies uitbrengen over de inhoud en voortgang van het vernieuwingsproject dat tot doel heeft de vernieuwing van het waarschuwingsstelsel in Nederland bij de bevolking te introduceren; één en ander met inachtneming van het regeringsstandpunt over het advies van de commissie Voorlichting bij grootschalige rampen en incidenten;</p><p>Adviseren over alle aangelegenheden die van belang kunnen zijn in verband met de rampenvoorlichting aan de bevolking.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1991 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a5555768-a428-4d39-9da6-24393ac6e52e