Overzicht relaties

Adviesgroep Rechtspositionele Vraagstukken en Geschillen (Ve...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ARVEG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

a. aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de Adviesgroep Rechtspositionele Vraagstukken en Geschillen, enb. aangelegenheden die naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Structuur

In het Strategisch Akkoord voor Kabinet CDA, LPF en VVD van 3 juli 2002 is besloten het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post en de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat over te hevelen naar het ministerie van Economische Zaken. De Adviesgroep Rechtspositionele Vraagstukken en Geschillen, die van oudsher onder bovengenoemd directoraat-generaal ressorteerde, is echter niet in deze overgang begrepen en wordt onder de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat geplaatst.Er is besloten dat aan het hoofd van de Adviesgroep Rechtspositionele Vraagstukken en Geschillen bevoegdheden verleend wordt om namens de minister te kunnen handelen. Hoewel de rol van de Adviesgroep voornamelijk adviserend is, kan het in voorkomende gevallen nodig zijn dat het hoofd van de Adviesgroep besluiten neemt namens de minister.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 2002 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0e637851-49fc-4e2b-8c6e-a9c94fbb63dc