Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AGSV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Bijdragen aan de voortgang van het proces van sociale vernieuwing;</p><p>Gevraagd en ongevraagd uitbrengen van voorstellen en adviezen aan de Minister van binnenlandse Zaken om de sociale vernieuwing inhoudelijk te verdiepen en te verbreden;</p><p>Bevorderen van het draagvlak voor sociale vernieuwing en informeren van de Minister teneinde het draagvlak te behouden.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1992 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0fc3ea85-632f-4921-8bd7-8361682b6d5f