Overzicht relaties

Afdeling Algemene Zaken voor Nederlands Nieuw-Guinea (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Zaken van geheime, vertrouwelijke of algemene aard niet tot de werkkring van andere onderdelen behorend. Algemene politieke documentatie en politieke rapportage, betrouwbaarheids- en antecedentenonderzoek en voorlichting hieromtrent;

-Ridderorden en andere onderscheidingen;

-Assistentie van de Secretaris-generaal in zaken die betrekking hadden op Nederlands-Nieuw-Guinea;

-Het geven van adviezen in de gevallen, waarin of Staatssecretaris dit opdroegen;

-Het onderhouden van contacten met de aan de Staatssecretaris toegevoegde adviseurs;

-Algemene documentatie ten aanzien van de delen van het Koninkrijk overzee;

-Beheer van documenten; beheer van de boekerij en de daaraan verbonden openbare leeszaal.[1]

Structuur

Onder deze afdeling ressorteerden:

-Adviseurs (1961-1965);

-Documentatie (1961-1965).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/962e7499-1a17-43cb-be41-a44bcc5945e0
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966

[2] Ibidem