Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1960
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1956 tot 1960
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Bijzondere Opdrachten (BZK) 1956 tot 1960
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f4bce84c-bd83-47a6-a7df-9abe88e3c4ca
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1960