Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

Deze afdeling was belast met:

-Het uitbrengen van rapporten omtrent de waardering van de in de burgerlijke rijksdienst voorkomende functies; ten aanzien van de rijkswerkliedenfuncties geschiedde dit sinds 1 januari 1958 met gebruikmaking van de genormaliseerde methode van werkclassificatie;

-Het verzamelen, analyseren en bestuderen van functiegegevens als voorbereiding voor het tot stand komen van. een systeem van werkclassificatie voor niet-handarbeidersfuncties;

-Het opleiden van taakanalisten bestemd voor de rijksdienst.[1]

Structuur

Onder deze afdeling ressorteerden:

-Inspectie (1961-1965);

-Taakanalyse (1961-1965).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9c8c76cc-35bf-455a-affb-db674ea4585d
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966

[2] Ibidem