Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1949
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Registratie en verzending van de geheime en kabinetsstukken;

-Geheim archief. [1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1949 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3b48047e-3906-43f2-8357-577dbf75030b
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1949, 1951, 1956