Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1873
Einddatum
1906
Geschiedenis

De Afdeling Registratie bestond van 1873 en werd opgeheven in 1906. De bureaus die onder de afdelingen ressorteerden vielen daarna rechtstreeks onder de Administratie van de Registratie, de Hypotheken en het Kadaster. Pas in 1913 zou de Afdeling Registratie en Vermogensbelasting (1913 t/m 1925) ingesteld worden.

Functies en activiteiten

De Afdeling Registratie had taken omtrent:

- bureau voor het personeel van de registratie, de successie, de boeten en justitiekosten, de loterijen en voor het magazijn van drukwerken;

- bureau voor de registratie, het zegel en de publieke verkopingen van roerende goederen;

- bureau voor de hypotheken en het kadaster, met inbegrip van het personeel van het kadaster.[1]

 

In 1904 zag het takenpakket er als volgt uit:

- Eerste Bureau: Successie, personeel van de ambtenaren van registratie, verslagen van grondige naziening;

- Tweede Bureau: Vermogensbelasting, registratie, hypotheekrechten, publieke verkopingen van ontroerende goederen, notarisambt en relevés.[2]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6199aeda-125c-4801-82f0-b3147fbec135
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1882.

[2] Staatsalmanak 1904.