Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Advisering van de leiding over alle aspecten van de externe en interne voorlichting.

-Verzorging van:

a. de informatie over het beleid en de taakuitoefening van het departement aan het publiek of aan bepaalde groepen hiervan, zowel door bemiddeling van publiciteitsmedia als rechtstreeks;

b. de interne voorlichting op het ministerie over gebeurtenissen, omstandigheden en meningen, die het beleid en de taakuitoefening van het departement raken. Bevordering van de goede betrekkingen en contacten tot de verlening van bijstand aan de vertegenwoordigers van de publiciteitsmedia.

-Samenstelling van:

a. dagelijks persoverzicht;

b. bulletin inzake rijks-personeels- aan gelegenheden;

c. personeelsblad ‘Het Torentje’;

d. kopij t.b.v. andere overheidspersoneels- bladen.

-Voorbereiding van:

a. visueel voorlichtingsmateriaal;

b. de radiorubrieken ‘Den Haag aan de lijn’ en ‘De Politie Nu’;

e. ontvangst van binnen- en buitenlandse gasten;
d. manifestaties e.d.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1961 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/feec0271-ba6a-4508-ae21-97c89e31f5f6
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1976