Overzicht relaties

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ABP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Het ABP is het pensioenfonds voor de overheid- en onderwijssector. Het ABP is verantwoordelijk voor uitvoering van de algemene burgerlijke pensioenwet en het toezicht op de naleving van haar bepalingen.

Structuur

Per 1 januari 1996 is het ABP geprivatiseerd tot Stichting ABP.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1971
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/49dc6d4e-3383-4209-8c0f-aa291c47692a