Overzicht relaties

Autoriteit Financiële Markten (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Stichting Autoriteit Financiële Markten
Andere namen
AFM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Houden van gedragstoezicht op de financiële markten ter bevordering van een ordelijk en transparant marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen, en de bescherming van de consument.</p>

Structuur

Het wettelijk toezicht op de Amsterdamse Effectenbeurs geschiedde tot 1 februari 1989 rechtstreeks door de Minister van Financiën en voor bepaalde deelgebieden namens de Minister van Financiën door de Commissie van Bijstand. Het toezicht op de Europese Optiebeurs was voor genoemd tijdstip opgedragen aan de Commissie van Toezicht op de Optiebeurs, en dat op de Financiële Termijnmarkt Amsterdam aan de Commissie van Toezicht op de Financiële Termijnmarkt. Deze commissie oefenden namens de Minister toezicht uit op de regelgeving en de controle op de naleving hiervan door de Optiebeurs respectievelijk de FTA ten aanzien van hun markten. Deze taken werden overgedragen aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) welke is ingesteld op 1 februari 1989. De Autoriteit Financiële Markten bestaat sinds 1 maart 2002.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b06c7e19-58eb-4277-b5da-8443484b7ae5