Overzicht relaties

Bestuurlijk Beraad voor Politiepersoneelsaangelegenheden/Bes...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
1999
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Bespreken en afstemmen van de standpunten van werkgeverszijde op hoofdlijnen;</p><p>Bereiken van overeenstemming over de financiƫle mogelijkheden die er op grond van de bestaande budgetten van de korpsen zijn voor tussen de minister en de politievakorganisaties te maken afspraken.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1977 tot 1999
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2bac8f4e-63e8-4948-9cda-586a8299d803