Overzicht relaties

Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsinformatievoorzi...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BOCO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Bevorderen dat de organen van rijk, provincies en gemeenten hun bemoeiingen op het gebied van de automatisering zodanig coördineren dat de mogelijkheden worden geschapen de informatieverzorging ten behoeve van hun beleids- en beheersactiviteiten op elkaar af te stemmen en waar zulks gewenst en mogelijk is te integreren.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1986 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c86de2fd-dc5f-45af-aba0-c6092bda7cab