Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Raad voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1952
Einddatum
1993
Functies en activiteiten

Adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken, desgevraagd of uit eigen beweging, omtrent vraagstukken van brandweerzorg;

Adviseren van de bewindslieden die in belangrijke mate bij het bestrijden van rampen betrokken zijn omtrent vraagstukken van rampenbestrijding;

desgevraagd adviseren van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter zake van de bij haar aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet, die betrekking hebben op de brandweerzorg en de rampenbestrijding.

De minister van Binnenlandse zaken vraagt de Raad advies ter zake van vraagstukken van brandweerzorg, van rampenbestrijding en van de ontwerpen van regels, vast te stellen bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur, bedoeld in de Brandweerwet 1985 en in andere wetten, betrekking hebbend op de rampenbestrijding, met de uitvoering waarvan hij is belast.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1952 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e47504f0-d618-4a45-a918-19f679a36682
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1961, 1966, 1971, 1976