Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Digicommissaris
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2014
Functies en activiteiten

Het Bureau Digitale Overheid ondersteunt de door het Kabinet aangestelde Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO). De NCDO heeft de opdracht beleidsontwikkeling en vernieuwing aan te jagen.

Structuur

Het Bureau Digitale Overheid is per 1 augustus 2014 opgericht als onderdeel van het Ministerie. Dit bureau staat onder leiding van een directeur. Deze legt verantwoording af aan de Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Het Bureau Digitale Overheid is in beheersmatige zin ondergebracht bij de secretaris-generaal.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/aaf23765-1a31-4342-8956-0881b762ae5d
Bronnen

Stcrt 2015 nr. 25792 van 21 augustus 2015, Stcrt 2016-50914

Tweede Kamerstuk 26643 2013-2014 nr. 314