Overzicht relaties

Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CCOI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorstellen ontwikkelen voor het algemene informatievoorzieningsbeleid van de overheid;</p><p>Gevraagd en uit eigen beweging op hoofdlijnen adviseren over ontwikkelingen die zich op het terrein van de overheidsinformatievoorziening voordoen;</p><p>De voortgang in de uitvoering van het door de regering vastgestelde informatievoorzieningsbeleid bewaken.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1986 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6fc56d2a-a5a7-490f-b35d-8993a389186f