Overzicht relaties

Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenz...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Hangende de reorganisatie van deze commissie werd zij na de bevrijding niet weer opnieuw ingesteld. Haar taak werd waargenomen door de „Salariscommissie ad hoc”, ingesteld bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, sedert gewijzigd.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/160e4c6f-68ff-45bc-ae29-9d633e1588c2
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951