Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CIC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1954
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De commissie heeft tot taak leiding te geven aan de ontwikkeling van de ideeënbusgedachte in de rijksdienst, alsmede de beloningen en aanmoedigingspremies vast te stellen.</p>

Structuur

<p>Ingesteld in 1954.</p><p>In het kader van de deregulering is besloten de activiteiten van de CIC niet langer voort te zetten. Het artikel-onderdeel is derhalve met ingang van 1993 komen te vervallen.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1954 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/03179505-e8fb-488f-b1ce-71c29b496ba1