Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1960
Functies en activiteiten

De Centrale Personeelsdienst had taken omtrent:

-Het beleid en de uitvoering van maatregelen betreffende personeelszaken welke buiten het terrein lagen van de algemene en financiële rechtspositie en welke o.m. bestonden uit: personeelsvoorziening, antecedentenonderzoek, inventarisatie en registratie van personeel zomede van eisen hieraan te stellen, personeelsbeoordeling, Ioopbaancontróle, functieanalyse, werkclassificatie, algemene vorming.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951 tot 1960
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6ceb196c-883c-4cbf-ae06-f94676a0d4ac
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961