Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseert de ambtelijke/politieke top op het gebied van uitvoeringsbeleid</p><p>Ondersteunt het dagelijks bestuur van de Belastingdienst;</p><p>Werkt aan het beleid van de interne en externe communicatie van de Belastingdienst;</p><p>Beoordeelt wijzigingen in en uitbreidingen van de werkzaamheden van de Belastingdienst, en heeft een aanjagende en coördinerende functie bij uitvoeringstoetsen en impactanalyses; </p><p>Onderhoudt contacten met buitenlandse overheden, internationale organisaties en zusterorganisaties; </p><p>Neemt deel aan interdepartementale overleggen en stelt goede aansluiting op de Belastingdienst veilig; </p><p>Monitort (strategische) programma’s en projecten op inhoud en voortgang en stuurt die bij; </p><p>Onderhoudt contacten over het takenpakket van de Belastingdienst met stakeholders binnen en buiten het ministerie van Financiën; </p><p>Heeft een verbindingsfunctie tussen de Belastingdienst en het managementteam bij het optreden van damages of in het geval van een crisis. </p>

Structuur

De directeur-generaal stuurt het cluster Uitvoeringsbeleid aan. Dit cluster houdt zich bezig met handhavings- en communicatiebeleid.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Team Handhavingsbeleid (Financiën) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/624e2f52-e9b3-4329-988a-3dd778f9d0fa