Overzicht relaties

Commissie ex artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1969
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Advisering m.b.t. handhaving, toezicht en controle omtrent bloedplasma en bloedplasmaproducten. </p>

Structuur

<p>Met de inwerkingtreding van artikel 44 van de Wet inzake bloedtransfusie (Stb. 1994, 644) is het Besluit bloedplasma en bloedprodukten ingetrokken en is de commissie niet meer actief.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Gezondheidsraad (V&M, WVC, VWS) 1969 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d7e11182-2064-478c-b8dd-7a2afd426ba5