Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Uitbrengen van een advies over de plaats van het Fries in het rechtsverkeer. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking 29 mei 1981.</p><p>Advies uitgebracht op 29 mei 1992 en bij die gelegenheid opgeheven.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1981 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bbe6aa96-11fb-428c-b1e8-0f09139f664c