Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
1989
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Geven van haar zienswijze omtrent (on)gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst betreffende:<p>Werving;</p><p>Selectie;</p><p>aangaan van een arbeidsverhouding;</p><p>Geldende arbeidsvoorwaarden, waaronder beloning;</p><p>Verstrekken van onderricht;</p><p>Bevorderen en beëindigen van het dienstverband;</p><p>onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden met betrekking tot het aangaan en beëindigen van het dienstverband.</p>

Structuur

In 1980 werd de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid in de Burgerlijke Dienst opgericht. Deze commissie had tot taak op verzoek van werknemer of werkgever een onderzoek in te stellen naar, en advies uit te brengen over een eventueel onwettig onderscheid in de behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid in de burgerlijke openbare dienst.In 1989 werd de wetgeving op het gebied van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen herzien. De Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen in de Burgerlijke Openbare Dienst en de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid werden samengevoegd tot één nieuwe commissie, die de naam van de laatstgenoemde commissie behield. De Commissie Gelijke Behandeling voor Mannen en Vrouwen bij de Arbeid werd in 1994 opgeheven.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (SZ) 1989
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1980 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4213e4cd-8b43-432d-acba-816618230f54