Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CIO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Onderzoek van (vermeende) misstanden binnen de sectoren Rijk, Politie en Defensie en het adviseren van het bevoegd gezag ter beƫindiging daarvan. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 februari 2006 (Staatsblad 2006, 130) </p><p>Op 1 oktober 2012 is het CIO opgeheven en overgegaan in de 'Onderzoeksraad Integriteit Overheid'.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Onderzoeksraad Integriteit Overheid (BZK) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6d516581-335a-4809-9f92-9a67ded08140