Overzicht relaties

Commissie Subsidiëring Politieke Partijen (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Cie. Van den Berg
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van de minister van Binnenlandse Zaken omtrent de vragen of, en zo ja, op welke wijze, in relatie tot de al bestaande vormen van ondersteuning van politieke partijen, nieuwe vormen van partij-ondersteuning gewenst zijn. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij besluit 6 september 1990.</p><p>Opgeheven in 1991.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1990 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/745088fa-42b7-440f-8d61-ecd7bdc671fc