Overzicht relaties

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Behandelen van verzoeken om advies van het bevoegd gezag met betrekking tot het bezwaar van de ambtenaar tegen de waarderingsuitkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling bezwarenprocedure functiewaardering BBRA 1984.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1986
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e7452a7e-8e8c-4d13-be19-06fc7ac8534d