Overzicht relaties

Commissie van Toezicht Geautomatiseerde Herkenningsdienst (B...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CTGH
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1978
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Toezicht houden op de werking van politieregisters overeenkomstig de bepalingen van de desbetreffende privacyreglementen;</p><p>Adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, desgevraagd of uit eigen beweging, over onderwerpen die met de werking van de registratie samenhangen;</p><p>Uitbrengen van een jaarlijks verslag aan de ministers en een afschrift daarvan zenden aan de beheerders van de korpsen die over een registratie beschikken en aan de houders van de registratie;</p><p>Behandelen van klachten van belanghebbenden.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1978 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e2c98211-8c9a-4468-ab1f-1fd805d1b7f0