Overzicht relaties

Curatorium Rijksbrandweeracademie (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Curatorium RBA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Adviseren over;<p>De vorm en inhoud van de opleidingen en de onderwijs- en vormingsactiviteiten die door de Academie verzorgd worden;</p><p>De criteria die gehanteerd worden voor toelating van personen tot de academie en hun rechtspositie;</p><p>De benoeming en het ontslag van de directeur, de adjunct-directeur en het hoofd sector officiersopleiding.</p>

Structuur

<p>De Rijksbrandweeracademie (RBA) wordt in 1981 opgericht, evenals het Curatorium Rijksbrandweeracademie. De RBA heeft het opleiden van nieuwe officieren tot taak, alsmede het verzorgen van applicatiecursussen. Ook leidt de RBA op voor kaderfuncties in de rampenbestrijdingsorganisatie. De RBA wordt op 1 januari 1996 opgeheven in verband met het samengaan van de RBA en de SBOiN in het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA).</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1981 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/45ce287a-ed6a-4aab-bdb9-c3806c12827a