Overzicht relaties

Defensie-commissie (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1950
Einddatum
1959
Geschiedenis

De defensie-commissie ontstond uit de samensmelting van de leger-commissie en de vloot-commissie.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De defensie-commissie had taken omtrent:
a. het instellen van een onderzoek naar de doeltreffende besteding van de ter beschikking gestelde gelden.
b. het kennis nemen van alle problemen betreffende de strijdkrachten.[2]

 

Mandaten/Gezagsbronnen

De commissie was ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 mei 1948 no. 51.[3]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1950 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/60847fe1-f06f-4fa7-8ae8-61d2ad4f7130
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1950, 1952, 1955 en 1958

[2] Ibidem

[3] Ibidem