Overzicht relaties

Defensiestudiecentrum (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Defensie-studiecentrum
Defensie studiecentrum
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1955
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Defensiestudiecentrum had taken omtrent:
-het nauw contact leggen tussen alle betrokkenen bij de landsdefensie in de ruimste zin;
-inzicht geven in de internationale politieke, 'economische en strategische verhoudingen, zover deze voor de Nederlandse defensie van belang waren;
-de aspecten bestuderen van de moderne oorlogvoering en de invloed daarop van wetenschap en techniek;
-inzicht verschaffen in de verdedigingsvoorbereidingen van de noord-atlantische verdragsorganisatie en in de taak, welke Nederland daarin behoorde te vervullen; -inzicht verschaffen in de behoeften en mogelijkheden van de weerbaarmaking van Nederland op elk gebied van het maatschappelijk leven.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1955 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b7826524-5665-44db-ab93-c2d21c9c4379
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1955 en 1958