Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviezen geven over aangelegenheden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het voorgenomen gebruik van personenregistratie door de politie bij de uitvoering van de politietaak aan de directeur-generaal politie en vreemdelingenzaken van Justitie en de directeur-generaal openbare orde en veiligheid van Binnenlandse Zaken;</p><p>Voorbereiden voor de in dit verband nodige reglementen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1979 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fae2e66e-fb34-409b-b11d-ccdd1189542c