Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Commissie van beheer van de Dienst geneeskundige Verzorging Politie
Andere namen
DGVP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Einddatum
2005
Functies en activiteiten

Belast met de uitvoering van het besluit geneeskundige verzorging politie (1994); Het Rijk kent volgens de bepalingen van dit besluit en volgens nader door Onze Minister te stellen regels, aan of ten behoeve van de deelnemer vergoedingen van of tegemoetkomingen in door hem voor zich en zijn gezinsleden gemaakte ziektekosten toe.De in het eerste lid bedoelde nader te stellen regels zullen in ieder geval betreffen de kosten van:

geneeskundige hulp verleend door huisartsen en specialisten;

tandheelkundige hulp;

verloskundige hulp en kraamzorg;

verpleging en behandeling in ziekenhuizen, waaronder psychiatrische ziekenhuizen en sanatoria mede worden begrepen;

verzorging en behandeling in inrichtingen voor psychiatrische dag- of nachtbehandeling;

verzorging en behandeling in inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling;

farmaceutische hulp;

bijzondere medische verrichtingen;

orgaantransplantatie;

medische kunst- en hulpmiddelen;

ziekenvervoer.

Structuur

Ingesteld per 15 maart 1946.

De Zorgverzekeringswet heeft tot gevolg gehad dat de publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening voor de sector Politie, de Dienst geneeskundige verzorging politie, met ingang van 1 januari 2006 is opgehouden te bestaan.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1946 tot 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stichting Waarborgfonds Politie (BZK, V&J) 2005
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a7d6ea1c-dffc-4fa1-a061-74bdf729c66d
Bronnen

Staatsalmanak 1949 , 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976