Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1955
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De directeur-generaal had taken omtrent:
-de coördinatie van de regeling tot de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht behorende financiële en economische aangelegenheden en de administratie in de ruimste zin;
-de coördinatie van de aan de oorlogsbegroting ten grondslag liggende programma’s, alsmede het toezicht op de uitvoering van de begroting;
-de Invordering van de efficiency alsmede het opstellen en uitwerken van administratieve regelingen, welke een waarbij zullen zijn voor de juiste uitvoering van een doelmatig beheer;
-het toezicht op de externe en de interne controle van het financiële en materiële beheer, voor zover dit krachtens de wet niet aan andere autoriteiten is voorbehouden;
-de behandeling van de juridische aangelegenheden met betrekking tot schadevergoeding, vordering, inkwartiering en contracten;
-coördinatie van E.D.G.-aangelegenheden en de behandeling van bepaalde internationale aangelegenheden.[1]

 

Structuur

Onder de directeur-generaal ressorteerden:

-Staf [1961 -1965];

-Afdeling Comptabiliteit [1961 - 1965];

-Afdeling Efficiency en Administratieve Organisatie [1961 - 1965];

-Afdeling Mechanische Verwerking van Administratieve Gegevens [1961 - 1965];

-Afdeling Accountantsdienst [1961 - 1965];

-Afdeling Civielrecht en Vorderingen [1961 - 1965];

-Coördinatiebureau Materieel Krijgsmacht [1961 - 1965].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1955 tot 1959
Bureau Secretaris-Generaal (Defensie) 1961 tot 1965
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling E.D.G. aangelegenheden en (civiele) NATO-zaken 1955 tot 1957
Afdeling efficiency en administratieve organisatie (Defensie) 1955 tot 1965
Afdeling accountantsdienst 1955 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/87529983-6bdd-4aae-a0bd-57aa8f843051
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1955, 1958, 1961

[2] Ibidem