Overzicht relaties

Directeur voor administratieve diensten (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1948
Einddatum
1952
Functies en activiteiten

De dienst had taken omtrent:

-de juridische zaken, uitgezonderd die betreffende de militaire justitie;

-de samenstelling en het beheer van de begroting;

-de controle op bet financieel en materieel beheer;

-de betaalbaarstelling van vorderingen wegens leveringen en werkzaamheden, salarissen en wachtgelden van bet burgerpersoneel, militaire pensioenen, enz.;

-de geldverstrekking aan legeronderdelen en diensten;

-het samenstellen en herzien van administratieve en comptabele reglementen en voorschriften;

-het ontwerpen en de uitvoering van de militaire pensioenwetten;

-de regelingen betreffende het verlenen van uitkeringen aan de mobilisatieslachtoffers 1914—1918 en hun nagelaten betrekkingen, zo ook die betreffende gratificaties aan weduwen van vóór 1909 gepensioneerde militairen en aan gepasporteerde militairen;

-de financiële verzorging van zieke en gewonde leden van de  Binnenlandse Strijdkrachten;

-de regeling van het tropen- en molestrisico van militairen in Nederlands-Indië;

-de aangelegenheden betreffende de afwikkeling van het voormalig Staatsbedrijf van de Artillerie-Inrichtingen en van het voormalige Luchtvaartbedrijf;

-de gravendienst en de dienst der identificatie en berging;      

-de aangelegenheden betreffende het burgerpersoneel.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1948 tot 1952
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling B I (juridische zaken) (Oorlog) 1948 tot 1952
Afdeling B II (comptabiliteit) (Oorlog) 1948 tot 1952
Afdeling B III (burgerpersoneel) (Oorlog) 1948 tot 1952
Afdeling B IV (Gebouwen en terreinen) 1948 tot 1952
Afdeling B VIII 1948 tot 1950
Afdeling B IX Gravendienst 1948 tot 1952
Afdeling B 7 (wetgeving en publiek recht) 1950 tot 1952
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b3c9caa1-a174-437c-828b-305085df85ca
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1948, 1950 en 1952